ขั้นตอนการซื้อและทำสัญญา Pocket Wifi กับเครือข่าย

เกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อ Pocket Wifi และซิมการ์ด

นอกเหนือจากการเช่า Pocket Wifi และการซื้อและทำสัญญาบริการ Pocket Wifi กับผู้ให้บริการเครือข่ายแล้ว มีอีกวิธี คือ การซื้อ Pocket Wifi และซิมการ์ด สำหรับเคสนี้ จำเป็นต้องซื้อเครื่อง Pocket Wifi และซิมการ์ด ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ แยกกัน เครื่อง Pocket Wifi นั้น จำเป็นต้องซื้อแบบไม่มีซิมการ์ด ซึ่งสามารถซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ตทั่วไป หากไม่ซื้อเครื่องแบบไม่มีซิมการ์ดนั้น จะทำให้ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดอื่นที่ซื้อมาได้ จะใช้งานได้เฉพาะซิมการ์ดที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น สมัยนี้ผู้ใช้ซิมการ์ดราคาถูกนั้นกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น ในการที่จะใช้ซิมการ์ดประเภทนี้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้น จำเป็นจะต้องซื้อเครื่อง Pocket Wifi แบบไม่มีซิมการ์ด
 ขั้นตอนการซื้อ Pocket Wifi และซิมการ์ด
เริ่มจาก “① ซื้อ Pocket Wifi แบบไม่มีซิมการ์ด” Pocket Wifi แบบไม่มีซิมการ์ดนั้นสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าในอินเตอร์เน็ตทั่วไป เนื่องจากราคาแต่ละร้านนั้นแตกต่างกัน และจำหน่ายเครื่องหลากหลายประเภท หลากหลายรุ่น เวลาเลือกเครื่อง Pocket Wifi นั้นเราจะต้องคำนึงถึงและเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ เช่น วันวางจำหน่าย ความเร็ว ขนาด น้ำหนัก ความจุแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น
เมื่อเราได้ซื้อเครื่อง Pocket Wifi มาแล้ว ต่อไปเราจำเป็นต้อง “② ซื้อซิมการ์ด” ซิมการ์ดนั้นเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายเครื่องใข้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน หรือในอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้เราสามารถทำสัญญาและซื้อซิมการ์ดใหม่ที่ร้านเฉพาะที่เปิดให้บริการระบบ MVNO ขอแต่ละเครือข่ายได้ เราสามารถเช่าซิมการ์ดเป็นระยะเวลาสั้นๆ 1-2 อาทิตย์ หรือ 1 เดือนได้ และยังสามารถทำสัญญา 2 ปี เหมือนที่ทำกับเครือข่ายทั่วไป โดยจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน อีกด้วย และซิมการ์ดที่ใช้ระบบ MVNO นั้น มีแบบใช้งานได้ไม่จำกัด แบบจำกัดจำนวนข้อมูลอินเตอร์เน็ตต่อเดือน แบบที่โทรออกไม่ได้ ใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างเดียว ฯลฯ สามารถแยกได้หลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน และในกรณียืมซิมการ์ดจากเครือข่ายผู้ให้บริการ เมื่อสิ้นสุดระยะการใช้งานแล้ว จำเป็นที่จะต้องส่งคืนทางไปรษณีย์ แต่ทว่า ในกรณีที่ซื้อซิมการ์ดใช้งานชั่วคราว แบบระยะสั้น จากตู้ขายอัตโนมัติ สามารถตัดทำลายซิมการ์ดนั้นทิ้งด้วยกรรไกรได้ในบางกรณี หากต้องการใช้งานต่อ จำเป็นที่จะต้องซื้อซิมการ์ดใหม่ แต่ซิมการ์ดบางประเภทนั้น สามารถทำเรื่องขอขยายระยะเวลาใช้งานได้ จึงสามารถยืดระยะเวลาใช้งานออกไปอีก ในกรณีจำเป็น